Project Management

$30

Course-kaan Project management waxaa ku barran kartaa Hab Maamulka Mashaariicda Ganacsi iyo Hey-adeed, Xirfadaha Hogaamiye, Hanaanka Maamulka Mashaariicda-Casriga, 10-ka Knowledge Area Ee Maamulka Mashaariicda; Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Resourse, Communication, Risk, Procurement iyo Stakeholders Managements. Sidoo kale waxaa kaga Bogan dontaa Project  management Approaches; Waterfall, Agile, Scrum, Lean, XP and Other Iteration approaches.

Category:

Course-kaan Project management waxaa ku barran kartaa Hab Maamulka Mashaariicda Ganacsi iyo Hey-adeed, Xirfadaha Hogaamiye, Hanaanka Maamulka Mashaariicda-Casriga, 10-ka Knowledge Area Ee Maamulka Mashaariicda; Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Resourse, Communication, Risk, Procurement iyo Stakeholders Managements. Sidoo kale waxaa kaga Bogan dontaa Project  management Approaches; Waterfall, Agile, Scrum, Lean, XP and Other Iteration approaches.