fbpx ...

Assignments

Description.

Final Assessment

Addigo adeegsanaya Excel File-ka ku lifaaqan ee Scenario Two Dataset, Fadlan ka jawaab su,alahan son Report garey adigo Ms.Wordd isticmalaya, markaa so dhamaystirtana fadlan upload so dheh oo ku so lifaaq. Calculate the mean, median, and standard deviation of the final grade of the students. Find the percentiles (20, 60th and 90°) and quartiles (1st, …

Final Assessment Read More »

Assignment 8: Full Thesis (Soo Gudbi)

Fadlan halkaan kuso lifaaq Full Thesis adigoo Saamaynaaa Dhaman Qeybihii macalin ku sameeyey mudo 3week ah ayaadna haysataaa, Sidoo kale hadii aad caawimaad dheriya u baahato la xariir 0610887755

Assignment 7: Chapter Five(Soo Gudbi)

Fadlan halkaan noogu soo lifaaq Ch5-kaaga oo dhamaystiran mudo 3week ah ayaadna haysataaa, Sidoo kale hadii aad caawimaad dheriya u baahato la xariir 0610887755

Assignment 5: Research Proposal (Soo Gudbi)

Fadlan halkaan kusoo lifaaq Full Proposal-kaaga  Waa inuu lahado Pageska hordhacayaaasahaCh1 Ch2 Ch3 Reference Questionnaire mudo 3week ah ayaadna haysataaa, Sidoo kale hadii aad caawimaad dheriya u baahato la xariir 0610887755

Assignment 3: Chapter Two (Soo Gudbi)

Halkaan kuso lifaaq Chapter 2aad ee Literature review adigo racaaya Qeybihii hore topic-gii aad ku shaqayneysay mudo 3week ah ayaadna haysataaa, Sidoo kale hadii aad caawimaad dheriya u baahato la xariir 0610887755

Assignment 1: Chapter one

Halkaan waxaa kusoo lifaaqdaa Chapter one-kaaga o dhamaystiran mudo 3week ah ayaadna haysataaa, Sidoo kale hadii aad caawimaad dheriya u baahato la xariir 0610887755

Assignment 1: Research Topic?

waxaad soo Gudbisaa3 topic oo astaamihii 5ta ahaa u dhamaystiranyihiin mudo 3week ah ayaadna haysataaa, Sidoo kale hadii aad caawimaad dheriya u baahato la xariir 0610887755

Assignment 9 (Copy 2)

Soo Gudbi Book-gaaag oo dhamaystiran ka kooban: Chapter one, two, three, four iyo five thesis Cover page All preliminary Other Appendices  Page Number

𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭: 𝟓𝟎% 𝐨𝐟𝐟

Days
Hours
Minutes
Seconds

Waa Qima Dhimsti Ugu balarnayd, Ka faideysi Wacan

50% Off

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.